صفات خبری در اندیشه مفسران کرامی
56 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » بهار و تابستان 1383 - شماره 75 (دفتر اول) » 12 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کرامیه فرقه‏اى از اهل سنت بودند که محمدبن کرام سجستانى (د 255ق) پایه‏گذار آن بود. دهها هزار نفر از مردم شمال خراسان و فلسطین به آنان گرویدند، دانشمندانى از میان آنان برخاستند، حاکمانى به طرفدارى از آنان روآوردند و سرانجام پس از چند قرن تلاش و فعالیت، مانند بسیارى از فرقه‏هاى دیگر از بین رفتند و تنها نامى از آنان در کتابها برجاى ماند. در الملل و النحل، مطالب گوناگون، شگفت‏آور و باورنکردنى به آنان نسبت داده شده است. این نسبتها، هم در زمینه مسائل اعتقادى مثل توحید، نبوت، معاد،... است و هم در امور فقهى. این پژوهش در پى ارزیابى و سنجش درستى یا نادرستى یکى از نسبتهاى داده شده به کرامیه درباره صفات خبرى خداوند یعنى تشبیه و تجسیم خداوند، براساس متون تفسیرى برجاى مانده از آنان است. کلید واژه‏ها حشویه، مشبّهه، مجسّمه، کرّامیه، صفات خبرى، تفسیر سورآبادى،تفسیر المبانى.